Ngày 01/12/2023 6:08 AM

Giới thiệu về chương trình RUNNING TO IPO – 2022

Running to IPO là dự án thúc đẩy phát triển toàn diện doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo nền tảng sẵn sàng tiến đến IPO. Được tổ chức bởi quỹ đầu tư Aura Capital, với tầm nhìn thiết lập nên một cộng đồng các doanh nghiệp có cùng chí hướng, luôn kết nối và hỗ trợ lẫn nhau.

Các doanh nghiệp luôn được tư vấn chuyên sâu, định hướng cùng nhau phát triển, tạo nên cộng đồng “UNICORN UNIVERSAL”. Running to IPO chỉ hỗ trợ 200 doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam vào năm 2021, định hướng toàn cầu qua các năm tiếp theo. Giúp các doanh nghiệp khắc phục những điểm yếu, đồng hành qua các vòng gọi vốn, giúp các doanh nghiệp từng bước tiến tới IPO. Bạn đã sẵn sàng cho Running to IPO 2022 chưa?

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc