Ngày 13/04/2024 11:11 PM

Tổng quan 4 ngày khoá học From Idea To IPO – Running To IPO 2023

Chương trình thực tiễn lần đầu tiên và duy nhất trong 2 ngày (3&4). Trò chơi thực chiến trải nghiệm gọi vốn từ các nhà đầu tư, thiết kế mô hình kinh doanh và ý tưởng khác biệt, kết nối các nhà đồng sáng lập đầy tài năng cùng trải nghiệm trò chơi thực chiến.
332895867_141680505448639_1592565138014470579_n

Nguồn: Capital X

Tin Tức Khác

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc