Running To IPO 2023 – The Rise sự kiện giúp SMEs tự tin chinh phục mục tiêu IPO

Sau sự thành công ngoài sức mong đợi của sự kiện Running To IPO 2022 tại Đà Nẵng, năm nay Aura Capital chính thức lựa chọn chủ đề RISE cho sự kiện Running to IPO 2023.