Jack Ma không còn quyền kiểm soát Ant Group.

Ant Group cho biết nhà sáng lập Jack Ma sẽ không còn kiểm soát công ty này nữa, sau khi các cổ đông chấp thuận sửa đổi quyền biểu quyết.