Cổ phiếu công nghệ Big Tech vừa kết thúc đợt phục hồi kéo dài 5 tuần liên tiếp

Theo nguồn tin VTV.vn – Cổ phiếu công nghệ vừa kết thúc đợt phục hồi kéo dài 5 tuần – đợt tăng dài nhất kể từ mức đỉnh của thị trường vào tháng 11 năm 2021.