Đậu Minh Nhật – Aura Capital và hành trình hiện thực hóa giấc mơ IPO

Với phương pháp cơ chế vốn, ông Đậu Minh Nhật, Chủ tịch Aura Capital đã giúp hơn 30 SMEs tái cấu trúc, thiết kế chiến lược trước khi IPO và thu hút nhà đầu tư.