Ngày 13/04/2024 10:15 PM

Quy trình tiêu chuẩn và cấu trúc hồ sơ khi tiến hành IPO

Hiện nay, khi thị trường chứng khoán đang phát triển rất mạnh mẽ thì việc phát hành, niêm yết cổ phiếu thông qua IPO là cách tốt nhất để các công ty huy động được số vốn nhanh và nhiều nhất.. Tuy nhiên, điều mà các doanh nghiệp vẫn còn rất băn khoăn chính là muốn tiến đến IPO cần phải tuân thủ những quy định gì, thủ tục tiến hành như thế nào, và hồ sơ IPO sẽ bao gồm những gì?
Làm sao để tiến đến IPO?

Điều kiện khi thực hiện IPO 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019, Thông tư  162/2015/TT-BTC, chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần bao gồm các điều kiện như sau: 

 • Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
 • Hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;
 • Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội cổ đông thông qua;
 • Tối thiểu là 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty phát hành phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn (trường hợp vốn điều lệ của tổ chức phát hành từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành);
 • Cổ đông lớn trước thời điểm I.P.O (chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng) của công ty phát hành phải cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
 • Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
 • Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán;
 • Có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;
 • Mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
Điều kiện để doanh nghiệp thực hiện IPO

Quy trình thực hiện IPO 

Thủ tục IPO 

 • Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký chào bán cho Ủy ban chứng khoán nhà nước trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua đường bưu điện, gồm 01 bộ gốc và 05 bộ sao y bản chính, kèm theo file điện tử tới địa chỉ do Ủy ban chứng khoán nhà nước quy định.
 • Sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu phát hiện thông tin không chính xác hoặc bỏ sót nội dung quan trọng theo quy định phải có trong hồ sơ hoặc thấy cần thiết phải giải trình về vấn đề có thể gây hiểu nhầm hoặc theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
 • Sau khi được chấp thuận về nguyên tắc, tổ chức phát hành gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước 06 bộ hồ sơ đã được chấp thuận trước khi Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng.
Thủ tục để doanh nghiệp thực hiện IPO

Hồ sơ IPO

Theo quy định của Luật Chứng khoán năm 2019, để thực hiện I.P.O, công ty phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký bao gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
 • Bản cáo bạch theo mẫu kèm theo báo cáo tài chính;
 • Điều lệ công ty;
 • Quyết định của Hội đồng quản trị doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được, trong trường hợp chào bán để huy động vốn, quyết định phê duyệt phương án chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty cổ phần của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có);
 • Văn bản chấp thuận của Ngân hàng nhà nước Việt Nam trong trường hợp tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng; văn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân có liên quan trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ hồ sơ đăng ký chào bán được các tổ chức, cá nhân xác nhận; tài liệu về việc xác định giá trị doanh nghiệp; hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán với công ty chứng khoán;
 • Quyết định của Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc chủ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thông qua hồ sơ.

Hy vọng, với những nội dung về điều kiện cũng như hồ sơ thủ tục mà Tạp chí IPO mang đến, doanh nghiệp có thể trang bị đầy đủ và tự tin hơn trên con đường tiến đến mục tiêu IPO.

Tin Tức Khác

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc