Ngày 13/04/2024 11:56 PM

Những điều cần thiết để hiểu rõ hơn về quỹ đầu tư phát triển tại Việt Nam

Quỹ đầu tư phát triển có vai trò quan trọng trong hành trình phát triển của doanh nghiệp, là công cụ tài chính trên thị trường nhằm đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư cũng như hạn chế rủi ro. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về quỹ đầu tư phát triển và biết cách vận hành ra sao để đạt được kết quả tối ưu cho doanh nghiệp. Vậy quỹ đầu tư phát triển là gì? Lập ra quỹ đầu tư phát triển để làm gì và đâu là các quỹ đầu tư phát triển lớn tại Việt Nam? Hãy cùng Aura Capital tìm hiểu trong bài viết dưới đây.
Corporate businessmen working on tablet at office

Quỹ đầu tư phát triển là gì?

Quỹ đầu tư phát triển là một quỹ được thành lập nhằm mục đích đầu tư và phát triển. Các doanh nghiệp sẽ tính toán và cân đối từ nguồn chi của doanh nghiệp để đóng góp và xây dựng nguồn vốn cho quỹ đầu tư phát triển.

Quỹ đầu tư phát triển được dùng để đầu tư và phát triển, mở rộng kinh doanh, sản xuất. Quỹ có tác động rất lớn đến vận hành sản xuất và kinh doanh, bởi nó giúp cải tiến và nâng cao chất lượng cho các hoạt động tìm kiếm và tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. Theo quy định của Nhà nước, một doanh nghiệp chỉ được trích tối đa 30% lợi nhuận vào quỹ đầu tư và phát triển.

Quỹ đầu tư phát triển để làm gì? Vai trò của quỹ đầu tư phát triển đối với doanh nghiệp

Quỹ đầu tư phát triển có vai trò quan trọng trong quá trình vận hành và phát triển của một doanh nghiệp, thường được dùng để phát triển các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như:

  • Đầu tư, mở rộng các hoạt động thương mại
  • Đổi mới, sửa chữa, thay thế các máy móc thiết bị vận hành trong dây chuyền sản xuất
  • Cải tạo môi trường làm việc
  • Nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất
  • Đào tạo, giảng dạy để nâng cao nghiệp vụ, năng lực cho nhân viên nội bộ
  • Bổ sung nguồn vốn, phân phối lợi nhuận.
Quỹ đầu tư phát triển được dùng để phát triển các hoạt động kinh doanh

Vậy, vai trò của quỹ đầu tư phát triển là gì? Có thể thấy quỹ đầu tư phát triển là một hình thức quỹ hết sức thiết yếu đối với một doanh nghiệp. Vì thế mỗi năm, doanh nghiệp luôn trích một phần lợi nhuận để nhập vào quỹ đầu tư phát triển, đảm bảo nguồn vốn khi doanh nghiệp cần để tái đầu tư. 

Hình thức đầu tư này thường tốn kém và tốn nhiều thời gian, tuy nhiên với tiềm lực đủ mạnh về vật lực và nhân lực thì có thể mang về các lợi ích lớn trong tương lai. Vì thế, doanh nghiệp cần có lộ trình tài chính và mô hình kinh doanh phù hợp, và vững ở từng bước. Để chuẩn bị đầy đủ cho các lộ trình, doanh nghiệp cần các công ty tư vấn có chuyên môn để giúp phát triển mô hình hiệu quả.

Aura Capital với các dịch vụ đào tạo và tư vấn cung cấp cho các doanh nghiệp chiến lược xây dựng mô hình kinh doanh “độc nhất” giúp gia tăng giá trị công ty, lập kế hoạch tài chính cho dự án và doanh nghiệp, tư duy lập kế hoạch về vốn,… Từ đó các doanh nghiệp có thể chuẩn bị đủ nguồn lực cho quỹ đầu tư phát triển, cũng như khai thác, sử dụng quỹ đầu tư phát triển một cách hiệu quả nhất.

Nguồn vốn của quỹ đầu tư phát triển

Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp được thành lập từ vốn chủ sở hữu và vốn huy động:

Vốn chủ sở hữu 

Là nguồn vốn góp từ các chủ sở hữu doanh nghiệp. Để có thể phát triển ổn định và lâu dài, ngoài việc thu lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thì mở rộng quy mô, mở rộng thị trường cũng là một yếu tố quan trọng trong kế hoạch phát triển. Quỹ đầu tư phát triển hoạt động hiệu quả thể hiện tầm nhìn và tương lai của doanh nghiệp.

Vốn huy động 

Là nguồn vốn được hình thành từ việc đi vay, góp vốn, ủy thác đầu tư hoặc huy động vốn trung và dài hạn thông qua việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ.

Và để có thể phát hành cổ phiếu và đưa lên sàn chứng khoán, cần có một lộ trình kinh doanh phù hợp, đủ hấp dẫn và chuẩn bị một lộ trình thoái vốn hợp lý cho các nhà đầu tư. Điều này cần có sự tham vấn của các công ty tài chính chuyên nghiệp.

Nguồn: Tổng hợp

Tin Tức Khác

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc