Ngày 05/03/2024 2:45 PM

Nhà đầu tư – Họ là ai? Phân loại các nhà đầu tư

Đầu tư có vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, trong đó nhà đầu tư chính là chủ thể thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh. Đặc biệt trong quá trình IPO, nhà đầu tư lại càng đóng vai trò quan trọng. Vậy nhà đầu tư là gì và được phân loại như thế nào?
Nhà đầu tư là gì?

Nhà đầu tư là gì? Phân loại nhà đầu tư cơ bản

Nhà đầu tư ( hay còn được gọi là Investor) có thể là một cá nhân, một tổ chức hay doanh nghiệp bỏ ra một khoản tiền để tham gia vào một hay nhiều lĩnh vực đầu tư khác nhau như bất động sản, chứng khoán,… 

 

Phần lớn các nhà đầu tư khi bỏ tiền ra đầu tư đều nhằm gia tăng lợi nhuận, thu về lợi ích kinh tế. Một số ít hơn là các nhà đầu tư công cộng nhằm mang lại lợi ích cho xã hội, như việc xây dựng các công trình dân sinh, phúc lợi.

 

Phân loại nhà đầu tư 

Theo quy định tại Luật đầu tư (2014) các nhà đầu tư được phân loại như sau:

Nhà đầu tư trong nước: là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Nhà đầu tư nước ngoài: là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Các hình thức đầu tư


Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế


* Đối với nhà đầu tư trong nước: thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

* Đối với nhà đầu tư nước ngoài: thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài như phải có dự án đầu tư; thực hiện thủ tục cấp; điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư,…

Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp


Theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần; mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế. Tuy nhiên phải đáp ứng quy định, điều kiện sau đây như tiếp cận thị trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định, quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất,…

Đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài


Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư; theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài; khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp vốn, mua cổ phần; mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác;…

Đầu tư theo hợp đồng BCC

 

Hợp đồng BCC được ký kết nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận mà không thành lập tổ chức kinh tế.

* Ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước: Thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

* Ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài: Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 38 Luật Đầu tư năm 2020.

Ngoài ra còn có các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

Bước sang năm 2022, sau hai năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid -19, các hoạt động đầu tư tài chính của Việt Nam hiện tại đang diễn ra sôi nổi và đa dạng với mục đích tạo ra lợi nhuận và dòng tiền dồi dào nhằm phục hồi kinh tế. Vậy nên, việc xác định được đối tượng nhà đầu tư uy tín và phù hợp là vô cùng quan trọng. Hy vọng những thông tin mà Tạp chí IPO cung cấp sẽ giúp cho bạn đọc có thể hiểu rõ thêm về nhà đầu tư là gì.

Tin Tức Khác

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc