Ngày 13/04/2024 11:23 PM

LIÊN HỆ

công ty cỔ phần TẠP CHÍ IPO

(Một thành viên của Higgs Group)

Số 1-3 đường D4, Khu Him Lam Kênh Tẻ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TPHCM
Số điện thoại: 02 866 833 079
Email: booking@iponews.vn
Số Giấy Phép: Đang chờ cấp phép từ Sở TTTT TP.HCM
Làm việc từ thứ 2 - thứ 7, 08h00 - 17h00

đăng kí nhận thông tin

Đăng kí để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ Higgs Group

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc