Ngày 01/12/2023 7:29 AM

THUẬT NGỮ

Tài khoản chứng khoán

Là tài khoản mà các nhà đầu tư dùng để lưu và mua bán cổ phiếu hay các loại chứng khoán khác trên thị trường. Nhà đầu tư cần có tài khoản chứng khoán để có thể tiến hành mua bán trên thị trường chứng khoán niêm yết tập trung. Bạn có thể mở tài khoản thông qua các công ty chứng khoán để bắt đầu tham gia vào thị trường.

Bài Viết Liên Quan

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc