Ngày 09/12/2023 6:32 PM

THUẬT NGỮ

Quỹ tương hỗ

Là một mô hình đầu tư tập thể. Các nhà quản lý tài chính chuyên nghiệp, huy động vốn từ các nhà đầu tư khác nhau, phân bổ nguồn tiền của quỹ vào các loại hình tài sản khác nhau, và cố gắng tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư của quỹ.

Các quỹ tương hỗ không được giao dịch chủ động trên các sàn giao dịch chứng khoán. Thay vào đó, chúng được định giá sau khi thị trường đóng cửa. Có thể mất vài ngày để quy đổi quỹ tương hỗ thành tiền mặt.

Bài Viết Liên Quan

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc