Ngày 09/12/2023 7:12 PM

THUẬT NGỮ

Liquidity

Liquidity có nghĩa là tính thanh khoản. Tính thanh khoản đề cập đến mức độ dễ dàng và nhanh chóng hơn một tài sản có thể được mua hay bán. Tiền mặt thường được coi là khối tài sản có tính thanh khoản cao nhất bởi vì nó có thể được chuyển đổi thành những tài sản khác nhau một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Những tài sản hữu hình, ví dụ như là bất động sản, đồ mỹ nghệ và đồ sưu tầm đều có tính thanh khoản thấp hơn

Trên thị trường chứng khoán và tính thanh khoản của cổ phiếu đề cập đến mức độ nhanh chóng một mã cổ phiếu có thể được mua hay bán mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá cổ phiếu đó. Khi sở hữu cổ phiếu có tính thanh khoản thấp và nhà đầu tư sẽ khó bán được số cổ phiếu đó để dẫn đến nguy cơ thua lỗ tăng cao

Bài Viết Liên Quan

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc