Ngày 13/04/2024 11:02 PM

THUẬT NGỮ

Chứng khoán phái sinh

Tại thị trường Việt Nam thì chứng khoán phái sinh là một sản phẩm sẽ cho phép bạn đặt cược vào cửa tăng hay giảm của một đối tượng có thể đó là giá thực phẩm, kim loại, năng lượng, thời tiết, cổ phiếu, chỉ số, trái phiếu, tỷ giá hối đoái, lãi suất, v.v…. Nếu giá đối tượng thay đổi tăng giảm đúng như là kỳ vọng, nhà đầu tư sẽ có lời.

Bài Viết Liên Quan

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc