Ngày 01/12/2023 7:18 AM

Định giá doanh nghiệp – Hoạt động quyết định tương lai

Mỗi doanh nghiệp sẽ có một giá trị khác nhau tùy thuộc vào từng yếu tố như quy mô hoạt động, cơ cấu tài sản, khả năng hoạt động, tạo ra lợi nhuận. Vì thế, xuất phát từ nhu cầu khách quan về việc xác định giá trị của tài sản, hoạt động định giá doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà đầu tư khi ra quyết định đầu tư vào một doanh nghiệp. Vậy định giá doanh nghiệp được hiểu như thế nào?
Định giá doanh nghiệp và tầm quan trọng của định giá doanh nghiệp.

Định giá doanh nghiệp là gì?

Định giá doanh nghiệp là việc xác định giá trị của một doanh nghiệp bằng cách sử dụng các phương pháp thẩm định giá nhằm hướng tới một mục đích nhất định. Giá trị doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là giá trị vốn chủ sở hữu của một doanh nghiệp; mà là giá trị của tất cả các tài sản sử dụng trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như các khoản thu; các nguồn vốn đầu tư trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Định giá doanh nghiệp là một hoạt động phức tạp, đòi hỏi thẩm định viên phải có kiến thức và chuyên môn cao, có kinh nghiệm về tài chính, tài sản, thị trường cũng như tầm nhìn về tiềm năng và sự phát triển của doanh nghiệp.

Định giá doanh nghiệp là một hoạt động quan trọng và cần có kiến thức chuyên môn

Vai trò của hoạt động định giá doanh nghiệp  


Trong bối cảnh thị trường tài chính, chứng khoán cũng như các thị trường tài sản khác đang ngày càng phát triển thì việc tiến hành thẩm định giá lại càng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhờ vào hoạt động thẩm định giá doanh nghiệp mà bức tranh tổng quan về tài chính cũng như hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sẽ được thể hiện rõ ràng và mang lại nhiều lợi ích như sau: 

  • Giúp chủ sở hữu doanh nghiệp xác định được giá trị thực tế của doanh nghiệp, từ đó thiết lập các kế hoạch, chiến lược phát triển trong tương lai cho doanh nghiệp.
  • Đưa ra những thông tin quan trọng để các nhà quản trị có thể phân chia kinh doanh và tài chính có liên quan đến doanh nghiệp. Dựa vào đó, họ sẽ tìm kiếm giải pháp cải tiến quản lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát hiệu quả lợi nhuận của doanh nghiệp.
  • Giảm thiểu những tranh chấp, bất hòa nảy sinh giữa các cổ đông, giúp cho việc phân chia cổ phần, hoạt động góp vốn,… được diễn ra một cách công bằng. 
  • Căn cứ vào giá trị doanh nghiệp được định giá và các điều kiện cụ thể khác mà các bên tham gia giao dịch có thể đàm phán và thương lượng các mức giá khi giao dịch doanh nghiệp cũng như với mục đích khác. 
  • Quá trình xác định giá trị doanh nghiệp sẽ cung cấp rất nhiều thông tin về doanh nghiệp và qua đó, các đối tác có thể dễ dàng đưa ra các quyết định trong mối quan hệ với doanh nghiệp.
  • Đối với nhà nước, việc xác định giá trị của doanh nghiệp là một trong những điều kiện để tiến hành thành công trong quá trình cổ phần hóa. Hoạt động này nhằm bảo đảm lợi ích thiết thực của nhà nước và lợi ích của người mua doanh nghiệp hay các thành viên trong công ty cổ phần khi tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
  • Quan trọng hơn hết, thẩm định giá trị doanh nghiệp là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp thu hút vốn từ các nhà đầu tư.
Thẩm định giá trị doanh nghiệp mang đến những giá trị to lớn về nhiều mặt cho doanh nghiệp và các bên liên quan

Định giá doanh nghiệp ảnh hưởng đến tương lai và vòng đời của doanh nghiệp

Qua những thông tin đã phân tích, giá trị doanh nghiệp chính là loại thông tin quan trọng để các nhà quản trị phân tích, đánh giá trước khi đưa ra những quyết định về kinh doanh và tài chính có liên quan đến doanh nghiệp được đánh giá. Mục đích của việc định giá doanh nghiệp chính là chứng minh năng lực tài chính, cải tổ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh, liên doanh, góp vốn, mua bán sáp nhập, và quan trọng nhất chính là phát hành cổ phiếu ra công chúng. 

 

Căn cứ vào những điều đấy, nhà đầu tư có thể nhìn thấy được tương lai doanh nghiệp có khả năng phát triển đến đâu, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường cũng như khả năng đem lại doanh thu lợi nhuận. Các nhà đầu tư sẽ không bao giờ rót vốn vào một doanh nghiệp không có tương lai, vì thế, định giá doanh nghiệp một cách chính xác sẽ mở ra cho doanh nghiệp những cơ hội phát triển bền vững.  

 

Định giá doanh nghiệp luôn tồn tại rất nhiều khó khăn bởi thông thường các phương pháp sử dụng chỉ có thể ước lượng tương đối giá trị của doanh nghiệp. Tuy nhiên, những lợi ích mà hoạt động định giá mang lại là vô cùng hữu hiệu đối với doanh nghiệp. Hãy cùng TẠP CHÍ IPO đón chờ các phương pháp định giá doanh nghiệp trong phần nội dung sắp tới.

Tin Tức Khác

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc