Ngày 13/04/2024 10:42 PM

Chuyên gia IPO

Với phương pháp cơ chế vốn, ông Đậu Minh Nhật, Chủ tịch Aura Capital đã giúp hơn 30 SMEs tái cấu trúc, thiết kế chiến lược trước khi IPO và thu hút nhà đầu tư. ...
Trong bối cảnh thị trường kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, mọi hoạt động kinh doanh bị đóng băng bởi tình hình dịch diễn biến phức tạp trong thời gian dài ...

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc