Ngày 13/04/2024 11:03 PM

Author name: aura

Lãnh Đạo Trong Thời Kỳ Khủng Hoảng: Ba Điều Cần Thiết Để Dẫn Dắt Doanh Nghiệp

Trong thời kỳ khủng hoảng, có hai vấn đề cần phải đối mặt khi lãnh đạo công ty. Thứ nhất là kiểm soát sự cấp bách của cuộc khủng hoảng; giữ an toàn cho mọi người, đảm bảo tiếp tục kinh doanh, kết nối với khách hàng, quản lý chuỗi cung ứng. Thứ hai là hướng đến tương lai: dẫn dắt mọi người và tổ chức vượt qua khủng hoảng. Điều này có thể khó khăn hơn vì nó liên quan đến các yếu tố con người. Trong hoàn cảnh phức tạp với các diễn biến thay đổi liên tục như hiện nay, điều thứ hai là rất quan trọng đối với các tổ chức để giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng và trở nên mạnh mẽ hơn sau khi thoát ra.

Cựu giao dịch viên JPMorgan tiết lộ 3 thói quen tiền bạc đáng học hỏi của người phố Wall: ‘Hào phóng cũng là một cách đầu tư’

Theo triệu phú tự thân này, không tài khoản tiết kiệm nào trên thế giới có thể theo kịp lạm phát. Vậy nên thay vì để tiền trong tài khoản tiết kiệm, những người làm việc tại phố Wall luôn trăn trở về cách làm thế nào để “tiền đẻ ra tiền” nhanh hơn.

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc