Vốn hoá thị trường

Market capitalization còn được gọi tắt là “market cap” đó là giá trị vốn hóa của một công ty, để đề cập đến giá trị của một công ty được xác định bởi một thị trường chứng khoán. Nó còn được định nghĩa là tổng giá trị thị trường của tất cả những cổ phiếu đang …

Vốn hoá thị trường Read More »