Ngày 13/04/2024 11:18 PM

Alphabet: T

Thị trường gấu (Bear Market)

Bear Market hay thị trường giá xuống, là thuật ngữ chứng khoán chỉ xu hướng đi xuống của thị trường, các loại chứng khoán rớt giá liên tục (ít nhất 20%) trong một thời gian dài.

Thị trường bò (Bull Market)

Hay thị trường giá lên, là thuật ngữ trong đầu tư chứng khoán chỉ xu hướng đi lên kéo dài của thị trường.

Tài khoản chứng khoán

Là tài khoản mà các nhà đầu tư dùng để lưu và mua bán cổ phiếu hay các loại chứng khoán khác trên thị trường. Nhà đầu tư cần có tài khoản chứng khoán để có thể tiến hành mua bán trên thị trường chứng khoán niêm yết tập trung. Bạn có thể mở tài …

Tài khoản chứng khoán Read More »

Trái phiếu chuyển đổi

Trái phiếu chuyển đổi chính là trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông vào một thời điểm nhất định trong tương lai đã được xác định trước. Trái phiếu chuyển đổi thường có lãi suất thấp hơn so với những loại trái phiếu khác. Tuy nhiên, khi đến thời điểm có …

Trái phiếu chuyển đổi Read More »

Trái phiếu

Là loại chứng khoán IPO cho doanh nghiệp được phát hành ra thị trường như là một khoản nợ với thời hạn trả vốn lẫn lãi được quy định cụ thể.

Tính thanh khoản

Liquidity có nghĩa là tính thanh khoản. Tính thanh khoản đề cập đến mức độ dễ dàng và nhanh chóng hơn một tài sản có thể được mua hay bán. Tiền mặt thường được coi là khối tài sản có tính thanh khoản cao nhất bởi vì nó có thể được chuyển đổi thành những …

Tính thanh khoản Read More »

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc