Ngày 01/12/2023 7:16 AM

Alphabet: M

Mutual Funds

Là một mô hình đầu tư tập thể. Các nhà quản lý tài chính chuyên nghiệp, huy động vốn từ các nhà đầu tư khác nhau, phân bổ nguồn tiền của quỹ vào các loại hình tài sản khác nhau, và cố gắng tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư của quỹ. Các …

Mutual Funds Read More »

Mã cổ phiếu

Là các kí tự, thường là các chữ cái, được sắp xếp và liệt kê trên một sàn giao dịch công khai dùng để chỉ cổ phiếu của một công ty.

Môi giới (Broker)

Là người/ đơn vị trung gian giữa người mua và người bán. Ở phía người mua, môi giới là người/ đơn vị tư vấn, mua hay bán chứng khoán thay bạn và hưởng một khoản phí.

Margin

Margin là gì? Margin hay còn gọi là đòn bẩy tài chính, là thuật ngữ chứng khoán chỉ việc nhà đầu tư có thể sử dụng khoản vay từ công ty chứng khoán để đầu tư, và thế chấp khoản vay bằng chính cổ phiếu mà người đầu tư đã mua. Nếu giá cổ phiếu không tăng như …

Margin Read More »

Market Price Order – MP

Là lệnh mua hoặc bán cổ phiếu yêu cầu thực hiện ngay tại mức giá bán thấp nhất (đối với giao dịch mua) hoặc giá mua cao nhất (đối với giao dịch bán) hiện có trên thị trường giúp người đầu tư thực hiện mua bán nhanh.

Mua (Buy)

Là thuật ngữ trong chứng khoán chỉ hành động mua vào cổ phiếu hay các sản phẩm chứng khoán khác.

Market capitalization

Market capitalization còn được gọi tắt là “market cap” đó là giá trị vốn hóa của một công ty, để đề cập đến giá trị của một công ty được xác định bởi một thị trường chứng khoán. Nó còn được định nghĩa là tổng giá trị thị trường của tất cả những cổ phiếu đang …

Market capitalization Read More »

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc