Ngày 01/12/2023 6:54 AM

Alphabet: L

Limit Order – LO

Là lệnh mua hoặc bán chứng khoán ở một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Lệnh có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến hết ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.Giữa lệnh thị trường và lệnh giới hạn, lệnh giới hạn sẽ …

Limit Order – LO Read More »

Lệnh giới hạn

Là lệnh mua hoặc bán chứng khoán ở một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Lệnh có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến hết ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.Giữa lệnh thị trường và lệnh giới hạn, lệnh giới hạn sẽ …

Lệnh giới hạn Read More »

Lệnh thị trường

Là lệnh mua hoặc bán cổ phiếu yêu cầu thực hiện ngay tại mức giá bán thấp nhất (đối với giao dịch mua) hoặc giá mua cao nhất (đối với giao dịch bán) hiện có trên thị trường giúp người đầu tư thực hiện mua bán nhanh.

Lệnh trong ngày (Day order)

Là chỉ thị cho bên môi giới thực hiện giao dịch tại mức giá cụ thể và lệnh này sẽ hết hạn vào cuối ngày nếu như nó không được hoàn thành.

Liquidity

Liquidity có nghĩa là tính thanh khoản. Tính thanh khoản đề cập đến mức độ dễ dàng và nhanh chóng hơn một tài sản có thể được mua hay bán. Tiền mặt thường được coi là khối tài sản có tính thanh khoản cao nhất bởi vì nó có thể được chuyển đổi thành những …

Liquidity Read More »

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc