Ngày 09/12/2023 6:54 PM

Alphabet: G

Giao dịch ký quỹ

Margin là gì? Margin hay còn gọi là đòn bẩy tài chính, là thuật ngữ chứng khoán chỉ việc nhà đầu tư có thể sử dụng khoản vay từ công ty chứng khoán để đầu tư, và thế chấp khoản vay bằng chính cổ phiếu mà người đầu tư đã mua. Nếu giá cổ phiếu không tăng như …

Giao dịch ký quỹ Read More »

Giá đóng cửa (Closing Price)

Là giá thị trường của các cổ phiếu vào thời điểm đóng cửa một phiên giao dịch trên một thị trường chứng khoán cụ thể. Tương tự giá mở cửa, giá đóng cửa cũng gồm giá mua và giá bán chứng khoán được xác định theo phương thức đấu giá.

Giá cao nhất (High Price)

Là mức giá cao nhất trong một phiên giao dịch hoặc trong một chu kỳ theo dõi biến động giá.

Giá mở cửa

Là giá thực hiện tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày giao dịch chứng khoán. Giá mở cửa gồm giá mua và giá bán chứng khoán được xác định theo phương thức đấu giá.

Giá chào bán (Ask)

Là mức giá tối thiểu mà người bán sẵn sàng nhận để bán ra cổ phiếu hoặc các loại chứng khoán khác.

Giá chào mua (Bid)

Là mức giá mà người mua sẵn sàng trả cho một cổ phiếu hoặc các loại chứng khoán khác.

Giá cổ phiếu

Stock price chính là giá cổ phiếu, cho biết giá trị bằng tiền hiện tại của nó đối với những người mua và bán. Nếu có nhiều người mua hơn người bán và giá cổ phiếu sẽ tăng. Nếu nhiều người bán hơn người mua thì giá sẽ giảm.

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc