Ngày 13/04/2024 10:42 PM

Alphabet: F

F0 chứng khoán

Là thuật ngữ chứng khoán xuất hiện từ năm 2020 để chỉ những người mới, không có kinh nghiệm lần đầu tham gia vào thị trường chứng khoán.

Float

Thuật ngữ “float” đề cập đến những cổ phiếu thông thường mà một công ty đã được phát hành ra công chúng để những nhà đầu tư có thể giao dịch. Con số này còn được chính bằng cách lấy số cổ phiếu bị hạn chế giao dịch  Cổ phiếu bị hạn chế có thể …

Float Read More »

Financial statement

Financial statement chính là việc báo cáo tài chính bao gồm nhiều văn bản ghi chép lại những hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động tài chính trong một công ty. Báo cáo tài chính thường được kiểm soát bởi những cơ quan chính phủ, kế toán và doanh nghiệp để có thể …

Financial statement Read More »

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc