Ngày 01/12/2023 8:04 AM

Alphabet: C

Chứng khoán phái sinh

Tại thị trường Việt Nam thì chứng khoán phái sinh là một sản phẩm sẽ cho phép bạn đặt cược vào cửa tăng hay giảm của một đối tượng có thể đó là giá thực phẩm, kim loại, năng lượng, thời tiết, cổ phiếu, chỉ số, trái phiếu, tỷ giá hối đoái, lãi suất, v.v…. …

Chứng khoán phái sinh Read More »

Chứng Chỉ Quỹ

Chứng chỉ quỹ chính là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu một phần vốn của nhà đầu tư đối với 1 quỹ hay một tổ chức đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. 

Cổ phiếu penny

Là thuật ngữ cơ bản trong chứng khoán dùng để chỉ các cổ phiếu thường được giao dịch với mức giá thấp hơn giá trị sổ sách (10.000 đồng), công ty có vốn hóa thấp và ít danh tiếng. Là người mới, bạn có thể sẽ bị thu hút bởi mức giá thấp của cổ phiếu penny. Nhưng …

Cổ phiếu penny Read More »

Cổ phiếu blue chip

Là thuật ngữ trong chứng khoán dùng để chỉ các cổ phiếu được phát hành bởi những công ty lớn về vốn hóa và có uy tín trên thị trường. Các công ty này thường phát triển rất tốt và đi đầu trong một lĩnh vực kinh doanh cụ thể. Vì các công ty này có nền …

Cổ phiếu blue chip Read More »

Cổ Tức

Là một phần lợi nhuận sau thuế của công ty cổ phần dành trả cho các cổ đông. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty. Khi công ty tạo ra lợi nhuận, một phần lợi nhuận sẽ được …

Cổ Tức Read More »

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức được ưu tiên để trả cổ tức cao hơn so với những cổ phiếu phổ thông hay các loại cổ phiếu khác.

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

Cổ phiếu ưu đãi được hoàn lại được ưu tiên hoàn lại vốn theo những điều kiện được quy định tại cổ phiếu của doanh nghiệp. 

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết có số lượng phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phiếu phổ thông. Cụ thể do vậy quy định tại mỗi công ty.

Cổ phiếu phổ thông

Người sở hữu lượng cổ phiếu phổ thông cũng có quyền biểu quyết hay chất vấn về quyết định của công ty tại Đại hội Cổ đông và được hưởng cổ tức tuy nhiên không cố định.

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng ký với Email

Hoặc

Đăng nhập với Email / Mật khẩu

Hoặc